Okręgowe Izby Inżynierów zaprzestają wysyłania zaświadczeń o przynależności do izby w formie papierowej za pomocą tradycyjnej poczty. Od tej pory zaświadczenia, każdy będzie mógł pobrać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto w portalu członkowskim PIIB.

Niektóre z Izb taki system praktykowały już od dłuższego czasu ( np. Mazowiecka ). Natomiast jednymi z ostatnich były Izba Podkarpacka, która przeszła na nowy system od początku tego roku, oraz MOIB, w której wydawanie tradycyjnych zaświadczeń zakończy się z dniem 1 maja 2016.

Wysyłka tradycyjnych zaświadczeń będzie możliwa jedynie na wniosek samego zainteresowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Do tej pory taka procedura obowiązywała domyślnie.

Przypomnijmy, iż by samodzielnie uzyskać takie zaświadczenie wystarczy zalogować się do portalu PIIB oraz przejść w odpowiednią zakładkę. Można wtedy pobrać zaświadczenie w formie podpisanego elektronicznie pliku PDF. Istniej także możliwość automatycznej wysyłki takich zaświadczeń na podany przez użytkownika adres email.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here