Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz polskich norm, instrukcji, poradników oraz wytycznych jakich znajomość oraz umiejętności praktycznego zastosowania będzie sprawdzana na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji WIOSNA 2016.

Wykaz obowiązuje dla następujących specjalności uprawnień budowlanych

  • KB – konstrukcyjno-budowlanej
  • ID – inżynieryjnej drogowej
  • IM – inżynieryjnej mostowej
  • IS – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • IE – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • IK – inżynieryjnej kolejowej
  • IT – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • IW – inżynieryjnej wyburzeniowej
  • IH – inżynieryjnej hydrotechnicznej

Wymagania dla specjalizacji techniczno-budowlanych

Wymagania odnośnie znajomości norm oraz wytycznych i poradników dla specjalizacji są takie same jak dla specjalności techniczno-budowlanej , z której zostały wyodrębnione. ( Zgodnie z art.14 ust.2 ustawy Prawo budowlane)

 

[download id=”13″ format=”1″]

 

 

2 KOMENTARZE

  1. W wykazie norm na egzamin (KB-wykonawcze) brakuje Eurokodu ze stali. Jest to przeoczenie, czy rzeczywiście nie wymagają tej elementarnej wiedzy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here