Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W oparciu o to zestawienie komisje kwalifikacyjne PIIIB i IARP sprawdzają w procesie kwalifikacji, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie techniczne do uprawnień o jakie się ubiega.

Weryfikacja wykształcenia w zakresie kierunku studiów, odbywa się na podstawie suplementu do dyplomu albo zaświadczenia o przebiegu studiów.

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku którego kierunek studiów jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu kwalifikowaniu jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Sprawdź zasady weryfikacji i kwalifikacji wykształcenia jakimi kierują się izby.

Kierunki odpowiednie i pokrewne

Specjalność architektoniczna

architektoniczna bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – architektura lub architektura i urbanistyka
 • kierunki pokrewne – brak

architektoniczna w ograniczonym zakresie

 • kierunki odpowiednie – architektura lub architektura i urbanistyka
 • kierunki pokrewne – kierunek studiów w zakresie budownictwa

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • architektury lub architektury i urbanistyki
  • inżynierii środowiska
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji

Specjalność inżynieryjna mostowa

inżynieryjna mostowa bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna drogowa

inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie budownictwa lub transportu
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie transportu lub elektrotechniki
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

inżynieryjna hydrotechniczna

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie:
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Specjalność wyburzeniowa

wyburzeniowa

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie:
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie budownictwa

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • automatyki i robotyki

Specjalność uprawnień budowlanych wybierz przed rozpoczęciem studiów

88 KOMENTARZE

 1. Witam. Jestem absolwentem studiów inżynierskich PŁ po kierunku Elektrotechnika na specjalizacji Automatyka i Metrologia.
  Posiadam również kilkuletni staż pracy jako monter urządzeń elektrycznych oraz projektant szaf sterowniczych.Czy w takim razie mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń?
  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 2. Witam. Ukończyłam studia inżynierskie na kierunku ochrona środowiska na politechnice. Aktualnie studiuje sieci i instalacje w inżynierii środowiska studia magisterskie również na politechnice. Czy po ukończeniu studiów uzyskać uprawnienia budowlane?

 3. Jestem po Technikum Budownictwo Ogólne oraz po Inżynierii Materiałowej: Metalurgia i Hutnictwo. Podyplomówka Rzeczoznawstwo Majątkowe.
  Pracuje w branży remontowo budowlanej na stanowisku Kierowniczym mam szanse na uprawnienia?
  Proszę o odpowiedz za co z góry dziękuję.

 4. Witam,
  jestem absolwentem studiów inżynierskich po kierunku Elektronika i telekomunikacja. Czy niniejszym kierunku istnieje możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  Odpowiedz

 5. Dzień dobry,
  jestem absolwentem studiów inżynierskich po kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej. Czy niniejszym kierunku istnieje możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 6. Witam, jestem po kierunku Górnictwo i Geologia (1stopień) i specjalizacja geologia inżynierska i geotechnika (2 stopień), wiem, że po studiach podyplomowych nie mogę starać się o uprawnienia budowlane, czy mogę iść na 2 stopień studiów budowlanych (np. geotechnika i budownictwo specjalne) i starać się o uprawnienia?

  • Ukończony kierunek daje szanse aktualnie ubiegać się o uprawnienia budowlane wyburzeniowe.
   Jeżeli natomiast jest mowa o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych do należy uzupełnić wykształcenie o kierunek odpowiedni dla tego typu uprawnień.

 7. Witam,

  Ukończyłem pierwszy stopień studiów na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza na wydziale wiertnictwa nafty i gazu AGH oraz posiadam 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy budowie gazociągów i sieci sanitarnych. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia sieci wentylacyjnych, kanalizacji i gazociągów bez ograniczeń?

 8. Witam. Ukończyłem studia I stopnia na kierunku budownictwo, które upoważnia mnie do ubiegania się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w ograniczonym zakresie. Czy kończąc następnie studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogę się ubiegać o te same uprawnienia jednakże w bez ograniczeń?

  • Niektóre izby wymagają zgodności wykształcenie I i II stopnia studiów lub uzupełnienia różnic programowych. Niestety to już zależy od konkretnego przypadku i nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

 9. Witam,
  Czy posiadając ukończone studnia I stopnia na kierunku budownictwo, po którym można ubiegać się o uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w ograniczonym zakresie, a następnie kończąc studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska można się ubiegać o uprawnienia w tej specjalności bez ograniczeń?

  • Niestety niektóre izby wymagają zgodności I i drugiego stopnia kierunków studiów. Jest to wymaganie uznaniowe także warto przed podjęciem tak ważnej decyzji udać się na dyżur członka OKK w swoim rejonie i zadać pytanie.

 10. Dzień dobry,
  Mam skończone Technikum Budowlane, kierunek ogólny oraz studia inżynierskie na kierunku logistyka transportu. Dodatkowo ponad 10 lat doświadczenia prowadzenia inwestycji budowlanych (drogowych, kubaturowych). Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień. Jeżeli tak to jakich? pozdrawiam

 11. Witam.
  Czy jeżeli ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie a na drugi stopień wybiorę budownictwo podziemne i ochrona powierzchni na wydziale górnictwa i geologi mogę liczyć na skrócenie czasu praktyki w celu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń do 1,5 roku?

 12. Witam,
  ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Kierunku Inżynieria Śordowiska z tytułem inżyniera – jakie daje mi to uprawnienia, jeśli jakiekolwiek?

  Co się dzieje jeśli wyjeżdżam na studia magisterskie na kierunek podobny do Wielkiej Brytanii, czy tytuł magistra stamtąd daje zwiększenie uprawnień? I czy praktyka zdobywana tam też się liczy?

 13. Witam,
  jestem absolwentką studiów inżynierskich po kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. Planuję w tym roku podjąć kolejne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska (niestacjonarne czterosemestralne) na PWSZ w Kaliszu (Wydział Politechniczny). Czy po ich ukończeniu będę mogła ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej?

  • Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności obu kierunków studiów (tzn. I i II stopnia). Najbezpieczniej, przed rozpoczęciem nauki udać się na dyżur do swojej izby i zadać pytanie członkowi OKK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here