Poniżej zamieszczamy spisy treści głównych ustaw i rozporządzeń, które bardzo przyspieszają wyszukiwanie podczas egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane.

Spisy:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
  budynki i ich usytuowanie.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
  z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here