1. Czy rozpoczętą praktykę zawodową należy rejestrować w Okręgowej Izbie Inżynierów?

2.Jaka forma zatrudnienia jest wymagana przy odbywaniu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych?


Odpowiedź

  1. Dotychczas taki obowiązek dotyczył rejestracji praktyki przy jej dokumentowaniu w książce praktyki zawodowej. Natomiast nowe Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014, zastąpiło książkę oświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej, jednocześnie nie nakładając obowiązku rejestracji takich oświadczeń.

Tak więc brak jest podstaw prawnych obowiązku rejestracji rozpoczęcia praktyki zawodowej ( a także rejestracji oświadczeń/zestawień praktyki).

2. Podstawą do dokumentowania praktyki zawodowej może być dowolna forma zatrudnienia w rozumieniu umowy cywilno-prawnej. Obowiązujące przepisy nie ograniczają formy wykonywania pracy. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, będące załącznikiem do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wprost podaję, iż formą zatrudnienia może być:  praca na cały etat, część etatu, umowy zlecenie i umowy o dzieło oraz inne. Praktykę zawodową można także odbywać w formie stażu u pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here