Uprawnienia budowlane program do nauki – informacje o zmianach i aktualizacjach.

[30.09.2019] Aktualizacja odpowiedzi w 1 pytaniu JESIEŃ 2019 – wersja 3.1/2019

[11.09.2019] Aktualizacja programu do stanu prawnego JESIEŃ 2019 – wersja 3/2019

Pytania w programie zostały zaktualizowane do stanu prawnego sierpień 2019.

[22.08.2019] Aktualizacja programu do stanu prawnego sierpień 2019 – wersja 2/2019

Pytania w programie zostały zaktualizowane do stanu prawnego JESIEŃ 2019 wg listy PIIB.

[19.04.2019] Aktualizacja programu dla IARP – wersja 1.1/2019

Program został zaktualizowany do wymagań IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne LATO 2019

W przypadku uprawnień budowlanych PIIB nie ma potrzeby aktualizacji z wersji z dnia 30.01.2019

[30.01.2019] Aktualizacja programu – wersja 1/2019

Aktualizacja bazy pytań programu do stanu prawnego LUTY 2019.

Zmiana kolorystyki. Poprawa jakości wyświetlania i czcionek na ekranach ze skalowaniem DPI. Dodanie możliwości włączenia dodatkowej numeracji wg listy PIIB.

Uwaga! Aktualizacja dostosowuje bazę pytań do wymagań PIIB na egzamin WIOSNA 2019.

[20.01.2018] Aktualizacja programu

Aktualizacja bazy pytań do stanu prawnego STYCZEŃ 2018

[20.08.2017] Aktualizacja programu do wymagań PIIB na egzamin JESIEŃ 2017

Aktualizacja bazy pytań – niewielkie zmiany w stosunku do aktualizacji z 09.08.2017.

W aktualizacji usunięto z programu wybór aktów wg znajomości ( ogólnej i szczegółowej) -> PIIB w wymaganiach zrezygnował z podawania stopnia wymaganej znajomości.

[09.08.2017] Aktualizacja bazy pytań wersji na system Windows oraz Android

Do programu dodano 12 nowych aktów prawnych oraz blisko 100 nowych pytań. Baza pytań została zaktualizowana wg stanu prawnego na sierpień 2017 roku.

Rozporządzenie MF z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 4
Rozporządzenie MI z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 9
Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. 3
Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 1
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 8
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne 12
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 3
Rozporządzenie MKiDZN z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
2
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 8
Rozporządzenie MI z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 5
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 4
Kodeks Etyki Zawodowej Architektów  uchw. dn. 18.06.2005 13

2 KOMENTARZE

  1. Dzień dobry,
    Kiedy program zostanie zaktualizowany do stanu prawnego Listopad 2019. Wszystkie wymagane akty są już na stronie Izb.

    • Aktualizacje programu odbywają się dwa razy w roku po ogłoszeniu wymagań przez PIIB. Zwykle ma to miejsce na początku marca dla sesji wiosna oraz początku września dla sesji jesiennej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here