Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych w formie umowy  zlecenia oraz umowy o dzieło. Pojawia się tutaj jednak wiele wątpliwości formalnych odnośnie dokumentowania praktyki oraz czasu jej  trwania.

Uwaga! Poniższe zasady rozliczania czasu praktyki dla umowy zlecenia i o dzieło nie są już aktualne. 24.03.2016 – Nowe zasady rozliczania czasu praktyki zawodowej
Nowa interpretacja PIIB dotycząca sposobu rozliczania czasu praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Podstawowe zasady:

 1. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, najlepiej z jasnym określeniem zakresu wykonywanych obowiązków.
 2. W umowie zlecenie lub umowie o dzieło powinna być określona pracochłonność. Jeżeli taka pracochłonność wyrażona jest w godzinach, do przeliczenia na miesiąc stosuje się przelicznik: 1 miesiąc = 176 godzin
 3. Do praktyki odbywanej wyłącznie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło można zaliczyć dziennie maksymalnie 8 godzin. Obowiązuje tutaj norma czasu pracy określona w artykule 129 Ustawy Kodek Pracy ( 8 godzin / doba i przeciętnie 40 godzin / tydzień )
 4. Jeżeli w danym dniu czas pracy jest krótszy niż 8 godzin, praktyka zawodowa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o „brakujący czas”.

Pełny etat i umowa zlecenie / umowa o dzieło

 1.  Praktyka w ramach umowy zlecenie / umowy o dzieło może być zaliczona równocześnie z pracą na etacie pod warunkiem, że obie praktyki będą miały inny zakres ( np. projektowa i wykonawcza ) lub obie praktyki dotyczą różnych specjalności ( np. konstrukcyjno-budowlanej i drogowej ).
 2. Jeżeli pracujemy na pełny etat, to w ramach praktyki na umowie zleceniu / umowie o dzieło możemy równolegle zaliczyć dodatkowo maksymalnie 4 godziny na dzień.

Tak więc podsumowując, nie ma możliwości „sztucznego” skrócenia praktyki zawodowej na umowie zleceniu / umowie o dzieło wpisując więcej niż 8 godzin dziennie. Praktyka na umowie zleceniu / umowie o dzieło nie umożliwi także „przyspieszenia” praktyki w ramach tej samej specjalności i rodzaju uprawnień osobom pracującym już na etacie.

 

74 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry, jestem zatrudniony na umowę zlecenie, nie mam tam określonych godzin.

  1.Czy to wszystko może być rozliczane na podstawie zbiorczego zestawienia praktyki budowlanej?
  W umowie także mam zapis:

  „1.ZLECENIE BĘDZIE POLEGAŁO NA WYKONYWANIU OBLICZEŃ I RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH
  2. ZLECENIE BĘDZIE WYKONYWANE W GODZINACH DOWOLNIE WYBRANYCH PRZEZ Z-BIORCĘ I BEZ NADZORU
  Z-DAWCY”

  2. Czy drugi punkt nie będzie problemem? Wszystko jest wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby, która zaświadczy to, ale taki zapis w umowie jest i nic z tym nie zrobię.

  3. Jeśli pracuję przy wykonywaniu obliczeń i rysunków konstrukcyjnych to muszę być wymieniony w projekcie? Czy wystarczy samo poświadczenie przez uprawioną osobę?

  • Obecnie każdą praktykę na budowie lub w biurze projektowym wpisuje się do zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej. Może być natomiast problematyczne ustalenie pracochłonności w przypadku takiego zapisu w umowie. Brak pracochłonności to jedno natomiast zapis o braku nadzoru, w dużym stopniu wyklucza się z ideą praktyki zawodowej – bo ta właśnie ma być odbywana pod nadzorem kierownika praktyki. Więc tutaj może być duży problem jeżeli komisja kwalifikacyjna będzie dociekliwa.
   Wymienienie na projekcie znacznie ułatwia weryfikację praktyki, biorąc pod uwagę wcześniej opisane „zapisy w umowie” będzie dodatkowo działało na niekorzyść.

 2. Witam. Czy jeśli pracuję w jednej firmie na umowie o pracę (pełen etat) a chcę zatrudnić się dodatkowo na umowę zlecenie aby robić praktykę w wymiarze 8h/dziennie to będę miał zatwierdzoną taką praktykę??. (Będę wtedy pracował na dwa etaty). Pozdrawiam

  • 8 godzin dodatkowo na umowie zlecenie na pewno nie uda się rozliczyć. W czasach książki praktyki komisje zaliczały dodatkowo maksymalnie 4 godziny/dzień ale aktualnie to nie jest nigdzie uregulowane więc niczego z góry założyć nie można.

 3. Pytanie odnośnie praktyki projektowej.
  Mam uzupełnione zbiorcze zestawienie u jednego projektanta jako asystent projektanta na podstawie umów zlecenie. Umowy te były zawierane ustnie, gdyż jak twierdził nie było go stać na opłacanie składek zus itd za pracownika. Czytam na stronach różnych izb iż wymagają dołączenia takich umów do dokumentów składanych do wniosku o nadanie uprawnień. Na jakiej podstawie jej wymagają skoro opiekun praktyk potwierdza pod odpowiedzialnością karną w oświadczeniu odbycie praktyki przez zainteresowanego ?

  • Umowa jest wymagana prawdopodobnie jako dodatkowa weryfikacja. Podpisać oświadczenie przez kierownika jest bardzo łatwo, a zwykle sprawy składania fałszywych oświadczeń nie trafiają do sądów ( bo to koszty i zmarnowany czas) tylko po prostu praktyka jest odrzucana.

Comments are closed.