Czy należy załączać do dokumentów wymaganych do uprawnień budowlanych Izbę oraz zaświadczenie potwierdzone notarialnie opiekuna praktyki. Przecież jak załączamy aktualne ksero zaświadczenia to wiadomo że przynależy on do Izby w danym okresie czasu ile jest ważne zaświadczenie. W kserokopii przynależności do Izby jest również numer uprawnień więc można go zweryfikować w Izbie.


Odpowiedź

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA).

Wg KPA dokumenty powinny być składane w formie oryginału.

Jednocześnie zgodnie z art. 76a KPA  dopuszcza możliwość przedłożenia kopii dokumentu poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Powyższa zasada dotyczy także dokumentów osoby kierującej praktyką – decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do Izby.

 

W praktyce nie jesteśmy skazani tylko na notariuszy i pełnomocników gdyż:

  • Niektóre Izby (np. Śląska) wydają poświadczone kopie dokumentów opiekuna praktyki, na wniosek kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Oczywiście opiekun musi być członkiem tej właściwej Izby i w niej zdobyć swoje uprawnienia.
  • Na pisemny wniosek kandydata, Izba Inżynierów, w której ubiega się on o uprawnienia może wystąpić do odpowiednich organów ( innej Izby) , o wydanie uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych opiekuna / zaświadczeń o przynależności do Izby (art. 76a par. 1 KPA) – niestety może to wpłynąć na wydłużenie postępowania kwalifikacyjnego.
  • W większości Izb obowiązuje zasada, iż nie są wymagane poświadczenia czy odpisy gdy opiekun praktyki należy do tej samej Izby ( oraz zdobył w niej swoje uprawnienia) , w której kandydat ubiega się o uprawnienia. W takim wypadku wystarczą zwyczajne ksera dokumentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here