W związku z „ustawą deregulacyjną” w prawie budowlanym wprowadzono definicję patrona praktyki. Ze względu na liczne pytania o różnicę pomiędzy patronem a kierownikiem praktyki postanowiliśmy to wyjaśnić.

Zasadniczą różnicą pomiędzy kierownikiem a patronem praktyki jest fakt istnienia zależności formalno-prawnej z kandydatem odbywającym praktykę zawodową. Jeżeli taka zależność istnieje to wtedy można mówić o kierowniku praktyki. ( przykładowo jeżeli pracujemy w firmie na podstawie umowy, stażu, praktyki itp. oraz odbywamy praktykę zawodową, a w ramach naszych obowiązków jesteśmy podporządkowani kierownikowi budowy, robót lub projektantowi potwierdzającemu nasza praktykę )

Jeżeli zależność formalno-prawna nie występuje to w takim przypadku, możemy mówić o patronie praktyki. Wg. definicji słownikowej patron to osoba opiekująca się czymś lub kimś. Przykładem może być tutaj odbywanie praktyki zawodowej u projektanta będącego naszym znajomym lub krewnym. Nie ma w takim przypadku konieczności wymogu zawierania umowy z nim lub powiązaną z nim firmą.

Prawo budowlane dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej pod patronatem jedynie w przypadku praktyki projektowej uznając 1 rok takiej praktyki za równorzędny bezpośredniemu uczestnictwu w pracach projektowych. Patron powinien posiadać oczywiście odpowiednie uprawnienia oraz być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Dodatkowym natomiast wymaganiem jest konieczność posiadania przez niego co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Podsumowując jedynym ułatwieniem odbywania praktyki pod czyimś patronatem jest brak konieczności zawierania z nim ( lub z firmą-pracodawcą ) umowy co w założeniu „ustawy deregulacyjnej” miało ułatwić dostęp do zawodu poprzez zwiększenie liczy podmiotów, w których praktyka zawodowa mogłaby się odbyć.

Uwaga! Docierają do Nas informacje od użytkowników, iż niektóre izby nie akceptują praktyki pod patronatem, ze względu na „brak możliwości weryfikacji praktyki”. Jest to oczywiście niezgodne z założeniami i treścią ustawy deregulacyjnej, natomiast w celu uniknięcia ewentualnych problemów zalecamy każdorazowo sprawdzić to w swojej okręgowej izbie.

 

109 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry,
  W jakim akcie prawnym mogę znaleźć informacje na temat braku konieczności występowania zależności formalno-prawnej w przypadku patrona praktyki?

  • Oficjalnie nie ma tego w żadnym akcie prawnym, pojawiło się w założeniach do ustawy deregulacyjnej oraz w interpretacjach PIIB

 2. Witam,

  Zwracam się do Państwa z dwoma bardzo nurtującymi mnie pytaniami na temat praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanej. Mam nadzieje, że będziecie mi Państwo w stanie z tym pomóc:

  1) Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2015 roku zajmującą się przede wszystkim sporządzaniem projektów drogowych. W ramach działalności zatrudniam projektanta w ramach ramowej umowy (głównie umowa zlecenie). Czy nie będzie problemu z tym, aby projektant podbił mi oświadczenia z przeprowadzonej praktyki?

  2) We wszystkich projektach sporządzonych przez moją firmę na stronie tytułowej, oświadczeniu i rysunkach podbijał się projektant i osoba sprawdzająca (jeśli była taka potrzeba). Czy będzie z tym problem, gdy zostanę wezwany do przedłożenia sporządzonych projektów i w żadnej tabelce nie będę figurował jako „Wykonał” lub „Opracował”? Projektant może bez problemu potwierdzić mój zakres prac podczas sporządzania projektu.

  3) Czy ważne jest przy projektach, że były to projekty wykonawcze czy budowlane? Nie wszystkie projekty były robione na pozwolenie na budowę a większość z nich była robiona ZRIDem lub zgłoszeniem (np przebudowa 5,5 km ulicy)

  Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

  Pozdrawiam,
  PG

  • 1. tak projektant może potwierdzać praktykę ( pod warunkiem iż inne warunki stawiane kierownikowi praktyki są spełnione )
   2. Być może będzie konieczność składania dodatkowych wyjaśnień lub przesłuchania kierownika praktyki.
   3. Większość izb PIIB nie akceptuje projektów wykonawczych, gdyż nie trzeba do ich sporządzania posiadać uprawnień budowlanych.

 3. Dzień dobry,
  czy jest konieczność dołączania umowy do dokumentów, które będę składała w izbie? Mój zakres pracy to m. in. kierownik robót, ale nie mam wpisanego tego w umowie, a z nazwy stanowiska „specjalista” to nie wynika. Co w takim przypadku? Czy będę miała uznaną praktykę na budowie, mimo że nie było to zawarte w umowie?
  Pozdrawiam

  • Niektóre izby na początku wymagają złożenia umowy na podstawie, której praktyka się odbyła. Informacja taka jest podana zwykle w wymaganiach na stronie izby. Jeżeli nawet izba nie będzie wymagać to gdy zobaczą nazwę stanowiska „specjalista” ( a podaje się go w zbiorczym zestawieniu) prawdopodobnie taką umowę z charakterem czynności będzie chciała zobaczyć.

 4. A co w przypadku, gdy jestem zatrudniony (pełen etat) w firmie podwykonawczej jako technik budownictwa. Kierownik budowy jest zatrudniony u generalnego. Chcę ubiegać się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Posiadam tytuł technika, dodatkowo ukończyłem 3 rok studiów.

  Czy taki kierownik może moim kierownikiem praktyki ? Czy taka praktyka jest uznawana przez izbę ?

 5. Jeżeli kierownik nie musi posiadać 5 letniej praktyki to nie wymagana jest dana ilość przepracowanych lat na stanowisku kierownika robót, aby mógł zrobić wpis do uprawnień?

 6. Witam,

  Mam pytanie dotyczące przedstawienia praktyki jeszcze w książce z 2013 r dot pracy w PINB’ie. Czy wystarczającym jest zakres obowiązków i potwierdzenie zatrudnienia przez Powiatowego czy należy przepisywać wszystkie inwestycje, które się kontrolowało?

  Drugie pytanie to, jeżeli chodzi o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, prace na budowie potwierdzić musi kierownik praktyki. Czy tak jak w przypadku patrona i uprawnień projektowych musi posiadać 5-cio letnie doświadczenie w ramach zdobytych uprawnień? Czy wystarczy sam fakt posiadania uprawnień w nieograniczonym zakresie i przynależność do izby?

  I po trzecie w jaki sposób komisja kwalifikacyjna sprawdza (jeżeli sprawdza) przedstawioną praktyke.

  Pozdrawiam i oczekuje na jak zawsze merytoryczną odpowiedź

  • Kierownik nie musi posiadać 5 letniej praktyki w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.
   Generalnie może sprawdzić w przypadku istotnych wątpliwości np. wymagając złożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień np. przez kierownika praktyki itp.

 7. Witam,
  Pracuje w biurze projektowym (w umowie wpisane asystent projektanta, inżynier budowy) od dłuższego czasu i część projektową mam praktycznie zamkniętą. Firma w której pracuje często jest podwykonawcą przy różnych zleceniach na Oczyszczalniach Ścieków (m.in. montaże Komór Fermentacyjnych itd.). Generalny Wykonawca przy większym zleceniu wyraził chęć zatwierdzania mojej praktyki, zgodnie z ich zakresem. Pytanie tylko czy kierownik budowy lub kierownik robót od Generalnego Wykonawcy może podpisać się pod moim oświadczeniem, jeśli jesteśmy firmą podwykonawczą i de facto między mną a kierownikiem nie zachodzi zależność formalno-prawna. Co więcej, będąc na budowie nie jestem w dzienniku budowy wymieniony jako inżynier budowy.
  Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego dylematu i z góry dziękuję za wszelkie wyjaśnienia.

  Pozdrawiam

 8. Witam,
  jeżeli praktyka projektowa odbywa się pod okiem patrona praktyki, to wypełniajac zbiorcze zestawienie praktyki co należy wpisać w kolumnie „Forma zatrudnienia”

 9. Czy będąc inspektorem kontroli jakości w branży budowlanej, mogę starać sie o uprawnienia budowlane? Czy taka forma wykonywanego zawodu będzie mogła sie zaliczać do praktyki?

  • Niestety taki rodzaj pracy z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zaliczony do praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych.

 10. Mam pytanie.
  Książkę praktyki zawodowej zakładałem w 2005 roku i tam nazbierałem 2 lata w biurze projektowym i 1 rok na budowie. Jednak od kilku lat mniej zajmowałem się projektowaniem. Czy składając wniosek o uprawnienia mogę przedłożyć do wglądu tą książkę wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki, podpisanej przez opiekuna z pełnymi uprawnieniami?
  Co zrobić jak nie posiadałem żadnej umowy cywilno-prawnej, lub te które miałem po prostu zagubiłem? Czy Izby patrzą jaką miałem umowę z osobą nadzorującą praktyki?

  • Jeśli wszystkie warunki praktyki zostały spełnione to praktyka powinna zostać zaakceptowana. A to zależy od wielu czynników.
   Niekoniecznie chodzi o umowę z kierownikiem , a bardziej o umowę z pracodawcą podczas , której praktyka była odbywana… niektóre izby jej nie wymagają.
   Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Comments are closed.