Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku podstawowym dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Pobierz PDF Pobierz Word

Dokument podpisywany jest przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i będącego czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Do oświadczenia należy załączyć następujące dokumenty:

 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
 • Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie dla kierownika lub patrona praktyki
 • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika lub patrona praktyki

Przydatne informacje i wskazówki

 • Każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata. Do oświadczenia kierownika konieczne będzie oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki. ( nie wystarczy jedno zbiorcze zestawienie dla kilku opiekunów praktyk )
 • W oświadczeniu należy wypełnić „specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega” oraz „specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych” (posiadanych przez składającą oświadczenie osobę kierującą praktyką) w następujący sposób:

a) specjalność uprawnień

– według aktualnej ustawy „Prawo Budowlane” w przypadku ubiegającego się o uprawnienia

– według posiadanej decyzji w przypadku kierującego praktyką

b) do projektowania / do kierowania robotami budowlanym / do projektowania i do kierowania robotami budowlanym

c) bez ograniczeń / w ograniczonym zakresie

 • Należy zwrócić uwagę na kompletne wypełnienie oświadczenia, ściśle z opisem pól (zwrócić uwagę na miejscowość, datę i podpis składającego oświadczenie)
 • Należy pamiętać o dokonaniu skreśleń, odpowiednich do oznaczeń gwiazdką fragmentów tekstu

 

 

84 KOMENTARZE

 1. Witam,
  Mam pytanie odnośnie rubryki, gdzie opiekun praktyki wpisuje na jakie uprawnienia się ubiegamy.
  Sytuacja następująca: pracuję na budowie i chcę tą praktykę zaliczyć do egzaminu na uprawnienia wykonawcze a po jakimś czasie do egzaminu na uprawnienia projektowe. Co powinień wpisać opiekun?

 2. Jeżeli praktykę na budowie chcę zaliczyć do uprawnień najpierw wykonawczych a potem projektowych (dwa osobne egzaminy) to co powinno znajdować się w oświadczeniu kierownika praktyk odnośnie specjalności i zakresu uprawnień budowlanych o które dana osoba się ubiega?

  • Najpierw oświadczenie dla wykonawczych a potem oddzielne dla projektowych. Co budzi wątpliwości?

 3. Witam, ubiegam się o uprawnienia nieograniczone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy jest możliwość umieszczenia pliku zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej?

 4. Czy wg. zasady po 2014r. w zbiorczym zestawieniu nadal należy opisywać tydzień po tygodniu co się robiło ? Chodzi o zapis : „…charakter wykonywanych czynności …”. Czy wystarczy tylko ogólnie napisać zakres praktyki na budowę. Należę do Podkarpackiej IZby.

 5. Ubiegam się o uprawnienia KB wykonawcze. Co w przypadku kiedy jednocześnie prowadzone są prace na kilku budowach, na wszystkich kierownikiem jest ta sama osoba. Wtedy np na budowie X od 1.04 do 07.04 sa wykonywane fundamenty, natomiast na budowie Y już od 05.04 jest zbrojony strop i przygotowywany do zabetonowania. Jak powinny wyglądać wpisy w zestawieniu praktyk?

 6. Czy zapis o oświadczeniu że praktyka odbywała się pod patronatem ma zastosowanie kiedy to rzeczywiście był patron? Czyli w przypadku posiadania kierownika praktyk należy tutaj zaznaczyć „nie”?

  • Należy skreślić niepotrzebne wg instrukcji – czyli w tym przypadku skreślić TAK

 7. Witam,
  Czy w przypadku gdy opiekunem praktyki na budowie jest inna osoba a projektowej inna, czy patronem praktyki może być prezes firmy w której pracują, który ma uprawnienia budowlane w innej specjalności niż ja sam się ubiegam?

 8. Proszę o informację, czy praktyka musi być zgodna z prowadzonym dziennikiem budowy? Czy za praktykę można uznać też okres po zakończeniu prowadzenia budowy (po wpisaniu w dziennik informacji o zakończeniu prac budowlanych) pracując na obiekcie podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem usterek?
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  • Usuwanie usterek można traktować jako ” wypełniacz” a nie podstawową praktykę. Można ją wpisać ale z dosyć istotnym ryzykiem, więc na pewno nie powinna ona stanowić większości praktyki.

 9. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie wypełnianie zbiorczego zestawienia odbytej praktyki. Czy podczas odbywania praktyki na budowie nie objętej pozwoleniem na budowę lecz wykonywanym na zgłoszenie można takową praktykę udokumentować w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki? Moje pytanie spowodowane jest zapisem w drugiej kolumnie zbiorczego zestawienia, w którym wymagana jest informacja aby podać nr pozwolenia na budowę.

  • Proponujemy raczej traktować taką praktykę jako dodatek i „wypełniacz” gdyż różnie izby na to patrzą i czasem może pojawić się negatywna interpretacja.

 10. Witam, czy przypadku praktyki zadowowej odbywanej za granica, konieczne jest przedlozenie umowy o prace? moja umowa ma z zalacznikami z 30 stron i nie chcialabym jej tlumaczyc z uwagi na koszty.
  Z tego co rozumiem wystarczajace jest zaswiadczenie zbiorcze praktyki, w ktorym znajduje sie potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawce w wymiarze 40h tygodniowo. Zgadza sie?

  • Obecnie bardzo rzadko wymaga się w izbach przedkładania umowy o pracę. Najlepiej to sprawdzić na stronie właściwej izby , której będą składane dokumenty w wymaganiach.
   Dokumentacja praktyki za granicą odbywa się na innym zaświadczeniu niż praktyka krajowa.

 11. Witam Państwa.
  Mam pytanie dotyczące oświadczeń do praktyki zawodowej (po 2014 roku). Czy to dokumentowanie jest na zasadzie zbiorczej czy również szczegółowej? Nie mogę się doszukać innego zaświadczenia niż zbiorcze..
  Pozdrawiam

  • Teoretycznie dokumentuje się na zasadzie zbiorczej, jednak różne izby niekiedy wymagają szerszego opisu.

Comments are closed.