Przysłowiowym „rzutem na taśmę” wraz z wejściem w życie 7 maja 2019 roku rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ponownie przywrócono komisjom kwalifikacyjnym okręgowych izb budownictwa możliwość nadawania uprawnień budowlanych.

Impas w sprawie nadawania uprawnień budowlanych trwał już od 13 lutego 2019 kiedy to zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy związane z uprawnieniami ( Ustawa Prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ) straciły ważność i nadawanie nowych uprawnień budowlanych zostało formalnie zablokowane.

Ustawodawca jednak zwlekał z procedowaniem odpowiednich zmian do ostatniej chwili, a przypomnijmy, iż miały one charakter czysto formalny. Tekst Ustawy Prawo budowlane dostosowujący kwestionowane przez TK zakresy obowiązywania uprawnień budowlanych wszedł w życie dopiero 30 kwietnia 2019, natomiast rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zastąpiono nowym rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie weszło w życie 7 maja 2019 i właśnie od tej daty możliwość nadawania uprawnień budowlanych została przywrócona.

Przypomnijmy, iż termin najbliższej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w PIIB wyznaczono na dzień 17 maja 2019 kiedy to odbędą się egzaminy testowe. Tak więc czasu do „katastrofy” pozostało naprawdę niewiele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here