Reply To: Informacja o kwalifikacji do egzaminu

Strona główna Forums Kwalifikacja Informacja o kwalifikacji do egzaminu Reply To: Informacja o kwalifikacji do egzaminu

#4541

W przypadku nieprawidłowości w złożonym wniosku komisja kwalifikacyjna PIIB przesyła listem poleconym pismo z wyszczególnieniem błędów oraz wyznaczając termin 30 dni na ich poprawę.
Jeżeli żadne pismo do tej pory nie dotarło ( na 15.04.2019 ) to dobry znak , gdyż zwykle do tej pory wnioski kandydatów powinny być już zweryfikowane.

Dodatkowo maksymalnie na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu na uprawnienia budowlane powinno dojść pismo z komisji kwalifikacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu. Tak więc maksymalnie pozostało jeszcze kilka dni i wszystko będzie jasne.