Strona główna Egzamin Testy i pytania

Testy i pytania

Przykładowe pytania i testy na egzamin pisemny uprawnienia budowlane.

Pytania przykładowe udostępnione przez IARP na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne z zakresu znajomości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pytania na uprawnienia architektoniczne

Pytania przykładowe udostępnione przez IARP na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne z zakresu znajomości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Baza przykładowych pytań zawiera...
pytania na egzamin KEZA

Pytania na uprawnienia architektoniczne z Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów

Zbiór przykładowych pytań testowych na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej udostępniony przez komisję kwalifikacyjną IARP. Zestaw obejmuje pytania opracowane na podstawie zbioru...

BHP roboty budowlane – pytania na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych na test na uprawnienia architektoniczne opublikowany przez Izbę Architektów RP. Pytania dotyczą znajomości rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny...
pytania KPA uprawnienia architektoniczne

Pytania na uprawnienia architektoniczne – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Przykładowe pytania na testowy egzamin na uprawnienia architektoniczne udostępnione przez komisję kwalifikacyjną IARP. Opublikowane testy dotyczą zakresu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( KPA )....
pytania warunki techniczne IARP

Warunki techniczne pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań testowych dotyczących rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowego aktu prawnego dla pracujących w zawodzie...

Pytania z prawa budowlanego na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Lista przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Testy przygotowane zostały przez krajową komisję kwalifikacyjną IARP, w celu ułatwienia nauki...

Przykładowe pytania egzaminacyjne [ IARP ]

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Zbiór przykładowych pytań przygotowany w oparciu o wykaz aktów prawnych, których...

Przykładowy test uprawnienia architektoniczne IARP

Przedstawiamy przykładowy test z egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, opublikowany przez Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP. Ze względu na duży zakres materiału,...
uprawnienia budowlane testy

Testy na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane, które opublikowała Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB na początku 2018 roku. Zbiór 500 przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane...

Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy

TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - PRZYKŁADOWE PYTANIA Kogo powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej kierownik budowy? a)       właściwy organ ( organy administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosta, Wojewoda...

Polecamy