Sposób dokumentowania praktyki zależy od okresu, w którym praktyka była / jest odbywana. Jesienią 2014 po wejściu w życie nowego rozporządzenia, nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie, stąd też należy rozróżnić dwa przypadki:

Praktyki odbywane po 25.09.2014

Dla praktyk odbywanych od 25 września 2014 roku głównym dokumentem poświadczającym praktykę jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór zawarto w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokument podpisywany jest przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej.

Głównym załącznikiem do wspomnianego oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym wymienić należy wszystkie prace wykonywane w ramach praktyki.

Praktyki odbyte przed 25.09.2014

Osoby, które odbywały praktyki zawodowe przed 25.09.2014, ale z jakiś względów wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, nadal mają możliwość zaliczenia takiej praktyki zawodowej. Warunkiem jest jednak posiadanie wypełnionej książki praktyki zawodowej, która wówczas była stosowana do dokumentowania praktyki. Należy wspomnieć, iż odebraną książkę należało zarejestrować w okręgowej izbie inżynierów, więc jeżeli ktoś wtedy tego nie zrobił, szansy na zaliczenie takiej praktyki miał nie będzie.

Praktyka zawodowa za granicą

W przypadku odbywania praktyki zawodowej za granicą jej dokumentowanie odbywa się za pomocą zaświadczenia wydawanego przez kierownika jednostki, której się odbywała. Cała procedura została opisana tutaj.

Przydatne informacje

 • Od 25.09.2014 nie ma obowiązku rejestracji praktyki w okręgowych izbach samorządu zawodowego. Tak więc wystarczy pobrać wzory dokumentów z internetu i zbierać podpisy oraz pieczątki opiekunów.
 • Każdy opiekun praktyki wypełnia oddzielnie swoje oświadczenie potwierdzające praktykę kandydata. Do oświadczenia kierownika konieczne będzie oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki. ( nie wystarczy jedno zbiorcze zestawienie dla kilku opiekunów praktyk )

20 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry, chciałabym przystąpić do egzaminu na uprawnienia do projektowania w konstrukcjach budowlanych. Czy muszę mieć praktykę w biurze projektowym. Jestem zatrudniona w firmie ktora głównie zajmuje się wykonastwem, jednak współpracuje z nami projektant (nie jest pracownikiem naszej firmy). Moja funckja polega własnie na wspolpracy z nim i wykonywaniu projektów, czy on mógłby mi podpisać praktykę jako osoba z uprawnieniami projektowymi, czy mjusi być to osoba u której jestem zatrudniona? (szef posiada tylko uprawnienia wykonawcze).

 2. Witam,
  Mam do Państwa następujące pytanie, otóż będę się starał o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeden z obiektów, przy którym pracowałem to tunel drogowo-kolejowy, oczywiście praktyka przy tym obiekcie będzie podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, ale mam pytanie czy ten obiekt zostanie uznany do tej specjalności?

 3. Witam, pracuję w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na stanowisku Inspektor ds. technicznych, w zakres moich obowiązków wchodzi między innymi organizacja i koordynowanie zadań Spółki. Dla przykładu: (zaplanowana jest wymiana sieci wodociągowej, dalej podpisywana jest umowa z wykonawcą robót na określony czas i w umowie jako osoba do kontaktu pojawia się moje imię i nazwisko i stanowisko, następnie po zakończonej inwestycji następuje odbiór robót. Dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w robót jest protokół, w którym również jestem wymieniony wraz z kierownikiem sieci wod-kan, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wod-kan) Czy taki rodzaj praktyki będzie akceptowany przez izbę?

  • Przepisy dopuszczają możliwość odbywania praktyki zawodowej jedynie w jednostkach państwowych lub samorządowych pełniących funkcję zarządcy infrastruktury drogowej lub kolejowej. MPWiK niestety nie uwzględniono więc praktykę należy odbyć w firmie wykonawczej na ogólnych zasadach.

 4. Witam. Po pierwsze: czy aby móc przystąpić do egzaminu, wystarczy złożyć oświadczenie z datami realizacji poszczególnych zadań czy po każdym tygodniu należy otrzymywać podpis przełożonego? Inaczej: czy jakieś dokumenty należy uzupełniać na bieżąco, czy wystarczy, że gdy minie okres 1 roku w biurze projektowym oraz okres 1 roku na budowie, to wtedy można dopiero iść do przełożonego, aby podpisał oświadczenie?
  Po drugie: czy musi być zachowana ciągłość pracy czy liczą się okresy, które później należy zsumować?
  Po trzecie: jakie dokumenty są wymagane aby przystąpić do egzaminu?
  pozdrawiam

 5. Witam, w przyszłym roku będę się starał o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Mam odbyty wymagany okres praktyki, ale kierownik który ją poświadcza ma uprawnienia w specjalności mostowej. Czy w takim przypadku praktyka będzie zaliczona do specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

 6. Czy składając wniosek na uprawnienia projektowe można w zbiorczym zestawieniu praktyki wpisać te same pozycje, które wpisało się we wniosku o uprawnienia wykonawcze? Chodzi mi o sytuację gdy posiada się wymaganą praktykę do uprawnień projektowo-wykonawczych, ale w najbliższej sesji chce się zdawać jedynie na uprawnienia wykonawcze, a w następnej sesji jedynie na projektowe (bez łączenia obu uprawnień w jednej sesji egzaminacyjnej).

  • Zakres praktyki powinien być odpowiedni do specjalności i rodzaju uprawnień. Jeżeli kwestia dotyczy uprawnień projektowych to należy w zestawieniu wpisywać jedynie praktykę przy sporządzaniu projektów. ( i analogicznie w przypadku wykonawczych)

 7. Witam.
  Czy na umówie o prace powinnam mieć napisany zakres obowiązków ? Moja umowa tego nie posiada, jest jedynie napisane stanowisko – inżynier robot sanitarnych. Czy to wystarczy ?

 8. Dzień dobry,
  Czy inspektor budowy może podpisywać zbiorcze zestawienie odbywanej praktyki ? Chodzi o praktyki przy budowie farm PV do uprawnień budowlanych specjalnosci elektrycznej do kierowania robotami.

 9. Proszę mi powiedzieć czy należy rejestrować obecnie praktykę do uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń? Z tego co widzę zmienia się…

 10. Witam, jak wyglądać będzie teraz zgodnie z nową ustawą rozliczanie praktyki zawodowej do uprawnień? Pracuje jako inżynier budowy pół roku, ukończone studnia II stopnia. W przyszłości chciałbym ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń gdzie dotychczas wystarczyło 1,5 roku praktyki w wykonawstwie jeśli posiadało się ukończone studia II stopnia. Doszły mnie słuchy, że zgodnie z nową ustawą praktyka będzie się liczyła dopiero po uprzednim jej zarejestrowaniu. Jeśli to prawda co wtedy z osobami, które znajdują się w takiej sytuacji jak ja? Praktyka która odbyła się przed wejściem w życie ustawy przepada? Proszę o odpowiedz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here