Wymagany czas trwania praktyki zawodowej określony został w art. 14 ustawy Prawo budowlane. W zależności od rodzaju uprawnień (wykonawcze lub projektowe), zakresu uprawnień (bez ograniczeń lub ograniczone) oraz posiadanego poziomu wykształcenia (dyplom technika, pierwszy stopień studiów, drugi stopień studiów) może on wynosić od 1,5 roku do 4 lat.

Wymagany okres praktyki zawodowej

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1 rok praktyki na budowie

uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1 rok praktyki na budowie

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 • 1,5 roku praktyki na budowie ( ukończone studia II stopnia na kierunku odpowiednim)

lub  

 • 3 lata praktyki na budowie (ukończone studia I stopnia na kierunku odpowiednim)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 •    1,5 roku praktyki na budowie ( ukończone studia II stopnia na kierunku pokrewnym lub studia I stopnia na kierunku odpowiednim)

lub  

 • 3 lata praktyki na budowie (ukończone studia I stopnia na kierunku pokrewnym)

lub  

 • 4 lata praktyki na budowie ( dla osób z tytułem technika w zawodzie związanym z budownictwem

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1,5 roku praktyki na budowie

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów
 • 1,5 roku praktyki na budowie

Bardziej szczegółowe zestawienie uwzględniające poziom wykształcenia oraz specjalności uprawnień dostępne pod adresem link.

Wydłużenie podstawowego okresu praktyki zawodowej

W przypadku osób, które odbywają praktykę zawodową na budowie:

 • w organach nadzoru budowlanego (np. PINB)
 • w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej (np. GDDKiA)
 • u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej (np. spółki PKP)

na podstawie par. 3 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosuje się wydłużenie podstawowego okresu praktyki. W takim wypadku wymagany okres praktyki wskazany wcześniej ulega dwukrotnemu wydłużeniu.

113 KOMENTARZE

 1. Witam,

  Pracuję w firmie, która jest Generalnym Wykonawcą jako Inżynier budowy. Jestem po I stopniu studiów. Po skończonym 3 roku studiów mam 6 miesięcy praktyki jako staż na stanowisku Inżyniera budowy oraz po obronie tytułu pracuję już 4 miesiące na stanowisku Inżyniera budowy. Pracuję z Kierownikiem budowy we dwóch na budowach hal magazynowo produkcyjnych jako GW tzn. zakres pracy „zaprojektuj i wybuduj”, czyli jestem przy każdym etapie budowy od projektowania do oddania hali do użytku. Czy ten rodzaj zatrudnienia daje mi łącznie 10 miesięcy praktyki? Chcę uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do których potrzebuję w moim przypadku 3 lata praktyki.

 2. Witam
  mam odbytą praktykę pod okiem kierownika budowy, który w decyzji o nadaniu uprawnień ma zapisane „…Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie…”. Wiem ze taka praktyka nie będzie brana pod uwagę przez komisje starając się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczenia. Czy to dotyczy także praktyki na uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie ? Mi się wydaje ze nie. Skoro zakres uprawnień wyżej wymienionej osoby (kierownika) jest większy niż zakres o który mógłbym wnioskować.

 3. Witam. Czy prawdą jest, że praca w organach nadzoru budowlanego pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane nie może być zaliczona do praktyki zawodowej w sytuacji gdy uprawnienia osoby nadzorującej praktykę zawodową nie są czynne, tj. kiedy nie są opłacane składki? Prawo budowlane mówi, iż uprawnienia budowlane są niezbędne do sprawowania tzw. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektant, kierownik robót/budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego). Wojewódzki/ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie sprawuje tzw. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie więc niezrozumiały jest ten wymóg izb inżynierów (o ile jest prawdziwy). Czy istnieją jakieś akty prawne które regulują tę kwestię.

  • Tak, zgadza się praktyka będzie zaliczona tylko pod kierownictwem osoby z opłaconymi składkami. I nie dotyczy to tylko praktyki w nadzorze budowlanym ale także każdej praktyki na budowie czy w biurze projektowym.

   W przepisach nie ma mowy o wymogu opłacania składek bezpośrednio ale w rozdziale 2 rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wymóg członkostwa w izbie , do czego jest niestety wymagana płatność składek członkowskich.

 4. Witam,

  Pracuję w firmie wykonawczej jako inżynier budowy. Jestem po I stopniu studiów. Praktyki mam już 2,5 roku. Końcem czerwca kończe II stopień i uzyskam tytuł mgr. Do jesiennej sesji braknie mi 2 miesiące praktyki aby mieć 3 pełne lata. Jako magister muszę mieć 1,5 roku praktyki. Czy mająć mgr. praktyka którą odbyłem po I stopniu będzie zaliczona i na jesieni będe mógł podejść do egzaminu?

  • Taka praktyka ( jeżeli jej zakres jest odpowiedni oraz jest odpowiedni kierownik praktyki ) powinna zostać zaliczona przez komisję.

 5. Dzień dobry. Mam pytanie. Mam 29 lat jestem na drugim roku studiów z elektrotechniki. (Późno zacząłem). Pracuje cały czas na budowie mimo że praktycznie jestem brygadzistą tak w umowie mam zapisane pomocnik elektromontera. Czy praktykę zawodową będę mógł niejako zacząć dopiero po ukończeniu studiów ? Czy też mogę obecna pracę zaliczyć jako praktykę i starać się o uprawnienia zaraz po studiach?

  • Nazwa stanowiska jest problematyczna, gdyż wskazuje raczej na wykonywanie prac fizycznych a nie związanych z kierowaniem i nadzorowaniem prac. Proszę to przemyśleć bo na etapie kwalifikacji może być ciężko udowodnić odpowiedni zakres prac. Praktykę zawodową najwcześniej można rozpocząć po ukończeniu 3 roku studiów.

 6. Witam,
  Mam pytanie odnośnie praktyk ( bo nie wiem czy jest sens zbierania wpisów w ZBIORCZYM ZESTAWIENIU ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ)
  Pracuję w państwowym zakładzie na stanowisku Specjalista ds. inwestycji, głównie zajmuję się tu nadzorem budowlanym inwestycji od A do Z z racji mojego wykształcenia inżynier budowy. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane pracując w takim miejscu na takim stanowisku ??

  • Do zaliczenia praktyk zawodowej potrzebny kierownik praktyki z odpowiednimi uprawnieniami, odpowiednie wykształcenie oraz stanowisko i zakres obowiązków. W tym pytaniu jest zbyt wiele niewiadomych by jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Proszę o zapoznanie się z działem praktyka zawodowa.

  • Ustawodawca tak jakoś sobie dziwnie, idiotycznie i niezrozumiale wymyślił że pracując w samorządzie, np. w urzędzie miasta (pełniącym obowiązki zarządcy dróg gminnych na terenie danej gminy) przy realizacji inwestycji drogowych możesz sobie taki okres pracy zaliczyć na poczet praktyki zawodowej w specjalności drogowej, natomiast pracując w tym samym urzędzie przy realizacji innych obiektów np. hale sportowe, baseny, szkoły, itp. nie możesz tego okresu pracy zaliczyć na poczet praktyki zawodowej w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
   Ma to jakiś sens? Nie ma !!! Jest to najlepszy dowód na to że ustawodawca może sobie stanowić prawo takie jakie chce w zależności od tego która grupa interesów jest w danym momencie bardziej wpływowa.

   • Pojawiają się zmiany ograniczające praktykę zawodową w urzędach ( dotyczy to wszystkich urzędów ). Aktualny projekt ustawy o inżynierach zakłada możliwość zaliczenia takiej praktyki jedynie w połowie a reszta na budowie.

 7. Witam Pracuje jako asystent architekta. Chciałbym udokumentować praktykę do uprawnień projektowych konstrukcyjno- budowlanych. Czy w tym przypadku kierownikiem praktyk lub patronem praktyk ma być architekt który wykonuje projekty ??

  • Nie może gdyż zakres uprawnień kierownika praktyki powinien być zgodny z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy. Dodatkowo uprawnienia KB i architektoniczne aktualnie podlegają pod dwie różne izby IARP oraz PIIB

 8. Witam, czyli pracując w gddkia po studiach I stopnia okres praktyk trwa 6 lat żeby dostać uprawnienia do kierowania robót bez ograniczeń? Czy zajmowane stanowisko w takim przypadku jest istotne?

  • Tak praktyka zawodowa w organach pełniących funkcje zarządcy drogi publicznej wymaga dwukrotnego wydłużenia jej okresu w stosunku do długości podstawowej. Stanowisko i zakres obowiązków powinien być zgodny z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy.

 9. Witam,

  W Ustawie Prawo Budowlane, Art. 14, ust. 5 jest napisane: „Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.” Tak więc, jeżeli posiadam uprawnienia np. do kierowania robotami w ograniczonym zakresie to mogę podchodzić do egzaminu na uprawnienia bez ograniczeń (oczywiście w tej samej specjalności) nawet jeżeli nie spełniam warunku posiadanej odpowiedniej długości praktyki.

  Bardzo proszę o informację czy dobrze interpretuje ten ustęp. Jeżeli tak, to jest to ciekawa furtka np. dla osób które skończyły studia pierwszego stopnia, po 1,5 roku praktyki podchodzą do egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie jeżeli zaliczą egzamin to już w następnej sesji mogą podchodzić do egzaminu bez ograniczeń. Czas praktyki w takim przypadku skraca się z 3 lat do 2. Minusem takiego rozwiązania jest tylko strata 1600zł za dodatkowy egzamin

  • Raczej w praktyce nie jest to możliwe gdyż izby nie podchodzą do kwalifikacji automatycznie. Jeżeli do uzyskania uprawnień wykonawczych bez ograniczeń przy ukończonym tylko I stopniu studiów jest potrzebne 3 lata praktyki to ten okres będzie wymagany przy rozszerzaniu uprawnień i prawdopodobnie te brakujące 1,5 roku praktyki i tak trzeba będzie uzupełnić.
   Nikt się o tym nie przekonał w praktyce bo szkoda tych 1600 zł, natomiast dla ciekawości można pytać w swojej izbie.

 10. Witam,
  Czy do praktyki na budowie mogę zaliczyć czas, który spędziłam na budowie będąc oddelegowana tam z biura architektonicznego?
  Podkreślam, że nie zajmowałam się przez ten czas sporządzaniem rysunków w biurze tylko pełnieniem funkcji technicznej na budowie.

  • Izba będzie zapewne wymagała tutaj podstawy odbywania takiej praktyki zawodowej ( umowa itp) więc warto to dobrze udokumentować od strony formalnej. Jeżeli więc w umowie masz stanowisko projektant czy jego asystent to może się to wiązać z koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień w chwili kwalifikacji.

 11. Witam pracuje w biurze projektowym. Na umowie mam wpisane asystent architekta czy praca ta wlicza mi się do uprawnień projektowych?

  • Nazwa stanowiska wydaje się OK dla uprawnień projektowych. Podstawową kwestią tutaj jest jednak rodzaj i charakter wykonywanych czynności w ramach praktyki, co już szczegółowo oceni komisja kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

   • w tym przypadku jako opiekun praktyk ma być osoba mająca uprawnienia architektoniczne ( architekt) czy osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania konstrukcji?

 12. Witam. Czy jest możliwe zrobienie uprawnień projektowych i wykonawczych w jednym czasie, przy założeniu, że na cały etat pracuję w firmie budowlanej, a po godzinach (przy zatrudnieniu na część etatu) pracuję jako asystent projektanta? Czy liczony czas praktyki dotyczy całego etatu zarówno na budowie jak i w biurze projektowym? Bo gdzieś wyczytałem, że niezależnie od tego czy pracujemy na 1/4 czy na cały etat, liczy się to jako 1 dzień.

  • Aktualnie z równoczesnym odbywaniem praktyki należy być ostrożnym. Kiedy obowiązywała jeszcze książka praktyki, był w niej zapis iż dodatkowa praktyka może stanowić max 1/2 etatu. Natomiast teraz to już tylko decyzja izby. Na pewno 2 praktyk w jednym roku nie będzie można natomiast zaliczyć.

 13. Dzień dobry,

  Jeśli jestem zatrudniony na stanowisku „asystent kierownika budowy” to mogę odbyć praktykę potrzebną do uzyskania uprawnień projektowych bez ograniczeń w zakresie elektrycznym? Czy muszę zmienić stanowisko pracy na „asystent projektanta”?

  • To zależy o jakiej części praktyki mówimy: jeżeli kwestia dotyczy praktyki wykonawczej do uprawnień projektowych to stanowisko asystent kierownika budowy jest OK. Jeżeli natomiast pytanie dotyczy projektowej części praktyki to nie.

 14. Witam,
  mam pytanie, czy komisja w jakiś sposób sprawdza na jakim stanowisku zatrudniona była osoba robiąca praktykę w celu uzyskania uprawnień budowlanych tzn. czy jeżeli zatrudniony byłem w małej firmie , ze względu na niewielką ilość etatów, stanowisko nazwane było „pracownikiem biurowym” a zajmowałem się projektowaniem to czy komisja może odrzucić takie praktyki ?

  • Przedstawiasz umowę, w której jest nazwa stanowiska – więc wszystko jest czarno na białym podane na tacy. Raczej z pracownikiem biurowym nie ma co próbować.

   • Czy stanowisko łączące nadzór na budowie z np. wprowadzeniem nowych technologii jest problematyczne?? Np. Inżynier budowy i technologii (zakład betonowy)?? Czy to już wyklucza pojęcie pełnej praktyki na budowie?

    • Prawdopodobnie taka nazwa stanowiska byłaby OK, natomiast najistotniejszy jest tutaj rodzaj i charakter wykonywanych w ramach praktyki czynności oraz miejsce odbywania praktyki. Odbywanie praktyki w zakładzie betoniarskim raczej nie będzie zaliczone.

 15. Jestem po technikum wymaganą praktykę zdobyłem pracując na stanowisku majster budowy niestety nie prowadziłem dzienniczka potwierdzającego moją praktykę przez uprawnionego kierownika czy jest możliwość zrobienia uprawnień potwierdzając moja praktykę?

  • Jeżeli dziennik praktyki nie został pobrany i zarejestrowany w PIIB to praktyki przez wrześniem 2014 raczej nie uda się zaliczyć.

 16. Witam,
  posiadam 2 letnią praktykę do uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto posiadam roczną praktykę na budowie obiektu mostowego jako stażysta, jednak kierownik budowy miał uprawnienia zarówno w specj. konstr-bud jak i mostowej. Pytanie czy mogę ubiegać się o uprawnienia projektowe w specj. konstr-budowlanej? Czy praktyka na budowie mostu może być zaliczona uprawnień konstr.-bud (czy raczej tylko do mostowych)?

  • Bez znajomości szczegółów można powiedzieć, iż praktyka powinna odpowiadać zakresowi uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc praktyka na budowie mostu będzie odpowiednia dla uprawnień mostowych.

 17. Witam, czy może praktykę podpisywać kier budowy B. O. Po technikum budowlanym? Gdzieś czytałam, że nie może. A uprawnienia ma bez ograniczeń , ponieważ kiedyś można było i po technikum je otrzymywac.

 18. Witam ubiegam się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami. Jako stanowisko w umowie o pracę mam kierownik budowy .czy takie stanowisko może być mimo iż tych uprawnień jeszcze nie mam.czy może powinno być asystent kierownika budowy itp. Dodam iż na budowie pracuje z kierownikiem budowy który posiada pełne uprawnienia.

 19. Witam,

  Staram sie o uprawnienia budowlane do kierowania robotami ,pracuje w firmie budowlanej, w ktorej na umowie o pracę mam wpisane stanowisko kierownik budowy. Moim opiekunem na budowie jest kierownik ktory posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia praktyk i budowy. Moje pytanie brzmi czy faktycznie moge miec wpisane w umowie kierownik budowy choc tych uprawnien jeszcze nie mam czy musi to byc np asystent kierownika czy pomoc kierownika.??

  • Formalnie sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy bez posiadania uprawnień jest niezgodne z prawem i grożą za to dosyć poważne konsekwencje. Na wielu członków PIIB może podziałać to jak „płachta na byka” i zachęta do dokładniejszego sprawdzenia takiego kandydata. Tak więc raczej odradzamy taką nazwę stanowiska.

 20. Obecnie pracuję w firmie wykonawczej i po zdobyciu wymaganej 1,5-rocznej praktyki zawodowej planuję zdawać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy po zdobyciu rocznej praktyki w biurze projektowym będę mogła ponownie wykorzystać czas pracy na budowie do zdawania egzaminu na uprawnienia do projektowania?

  • Tak, praktyki zawodowej nie będzie potrzeby odbywać ponownie. Oczywiście w ramach tej samej specjalności uprawnień budowlanych.

  • To zależy od wielu czynników, jaki rodzaj pracy, odpowiedni kierownik praktyki itp.

 21. Mam pytanie dot. długości praktyki budowlanej. Chodzi o to że termin egzaminu, a termin składania dokumentów dzieli 3 miesiące. Przykładowo dla sesji jesień 2018 w Krakowie, do daty składania dokumentów zabrakło by mi niecałego miesiąca praktyki na budowie, a już do daty egzaminu tej praktyki miałbym ponad stan. Nie wiecie jak to jest rozpatrywane? Czy wymaganą praktykę trzeba mieć na dzień składania papierów czy na dzień egzaminu?

 22. Dzień dobry,
  Jestem inżynierem bez magistra po budownictwie drogowym. Pracuję w firmie, która wykonuje remonty nawierzchni betonowych oraz asfaltowych. Wymiana płyt betonowych, wymiana nawierzchni asfaltowej cięcie itp. czy ktoś mógłby mi wyjaśnić czy takie roboty będą nadawały się do wpisania praktyki zawodowej?

  • Zakres na pierwszy rzut oka mały do zaliczenia praktyki zawodowej. Oczywiście ostatecznie decyzja należy do komisji kwalifikacyjnej, natomiast ryzyko odrzucenia takiej praktyki jest dosyć wysokie.

 23. Witam,
  Mam pytanie odnośnie praktyk. Czy remonty i termomodernizacja budynków zaliczają się do praktyki na budowie? Pracuje w firmie zajmująca się przede wszystkim tego typu przedsięwzięciami ale w tym momencie rozpoczynamy budowę od podstaw budynku wielorodzinnego. Mam już cześć praktyki udokumentowanej gdzie pracowałem przy budowę hali produkcyjno-magazynowej.
  Czy jeżeli termomodernizacja i remonty prowadzi kierownik budowy z uprawnieniami a ja jestem na stanowisku inżyniera budowy to taka praktyka się liczy?

  • To już niestety zależy od szczegółowego zakresu takiej praktyki oraz udziału ilościowego praktyki przy remontach i termomodernizacji w stosunku do całości praktyki.
   Jeżeli będą stanowiły tylko jakąś część to praktyka powinna zostać zaliczona, natomiast różne komisje kwalifikacyjne a nawet poszczególne w nich osoby mogą niestety różnie interpretować.

Comments are closed.