Budowa

Organy administracji architektoniczno budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego na terenie Polski. Ich zadania i kompetencje określono w...
inwestor budowa

Inwestor

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna,posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na rzecz której realizowana jest dana inwestycja budowlana. Odpowiada za...

Polecamy